19 Mart 2009 Perşembe

Küfrü Meşrulaşltırmaya Çalışmak,Meşru Değildir

Küfrü meşrulaştırmak
Ba’tılı iptal mücadelesi ve kafiri “meşru”laştıranlar
Bugün parti faaliyetleriyle ortaya serilen görüntü ve özellikle de yaptıkları çağrılar, islami partiyiz diyenlerin onları savunanların söylemleri maalesef Rasulün gösterdiği hareket metodundan oldukça uzaktır.Kur’anı Kerimde
"Andolsun biz her kavme Allaha ibadet edin ve tağuta kulluktan kaçının diye tebliğ etmesi için bir peygamber göndermişizdir." Buyrulur.

Evet, Rasulullah’ın ve o şanlı kadronun evvel veya sonra gelenleri hep bu noktayı vurgulamışlardır. "Allaha itaat, tağuta isyan" Oysa günümüz partileri bunun tersine tağutun idaresi altındaki beldelerde onların şeriatlerine ilke ve inkılablarına uyarak bu doğrultuda mücadele vereceklerini beyan ederek, partilerini açıyor ve insanları kendilerine çağırıyorlar.

Dikkat buyrunuz kendilerine ... 
Hiç kimse iddia edemez ki bu partiler Allah ve Rasulüne, ve onlara itaate çağırıyor diye ve dahi nefsaniyetin ağır bastığı bu arena da partiler kıyasıya çoğalıyor niçin?. Elbetteki çağıranların artmasından... Benim fikrim, benim partim, benim yolum, benim adayım, benim ideolojim vs...vs... Aslında bunların temelinde yatan temel saiktir o da bendir, enaniyetdir.Sırf iktidar olmak için, insanlara islamdan dem vurarak, tağuti güçlere köleliğe ve dahi kendi nefsaniyetlerine çağıranlara değil, elbette samimi ve art niyetsiz olarak Allah ve Rasulüne çağıranlara koşacağız...

"Ben sizden bir ecir (çıkar, menfaat yada karşılık) beklemiyorum.Benim ecrim Alemlerin rabbinin indindedir." Ayetiyle de şekli çizilen davet ve mucahede yolunda, katiyyen bir çıkar ve manfaat ilişkisi olmamalıdır.

Kendi “ene” leriyle güya islamilik taslayanlar! Sizler, biliniz ki fitneniz gerçekten çok büyüktür ve de tehlikeli. Bakınız Rabbul Aleminin uzlaşmacı tavrına... "Gelini bir tek kelimede birleşelim" Evet, Hodri meydan ey particiler, ey siyasiler, Ey bu ümmetin bir çoğunu istediği yöne çekebilecek çobanlar, tek kelimede birleşiniz. İştirak edilen günahlar Şimdi buradan itibaren de Particilerin içinde bulundukları halde düşme ihtimalleri bulunan günahları sıralamaya çalışacağız...

Günahların metinlerini aldığımız kaynaklar İmam Hadıminin Barika adlı eseri ve İbn-i Haceril Heyteminin Zevacir kitabı.
1. Küfür
2.Şirk
3. Sünnet-i Nebebviyi terketmek
4. Günah-ı Kebaire razı olmak
5. Din-i ilahinin ğayrısına hizmet etmek.
6. Kebair işleyene yardım etmek.
7.Büyüklerin kötü huylarını görüp sükut etmek.
8. Bidat çıkarıp ümmete miras bırakmak.
9. Haram şeylere para ve mal sarfetmek.
10. Vekil olanın müvekkili aleyhine ve zararına hareket etmesi.
11. Emaret ve emirliği ele geçirmek için para ve mal sarfetmek.
12. Umur-u Müslimine fasık ve facirleri tayin etmek.
13. Hükümdar ve emirlerin, hakim ve memurların tebaasına veya maiyyetindekilere zulmetmesi.
14. Gücü yettiği halde zalimlerin alinden mazlumları kurtarmamak.
15. Zalimin zulmüne rıza göstermek.Onlara yardım etmek ve yol göstermek.
16. Hudud-u İlahide şefaat etmek.
17. Sözü fiiline uymamak.
18. Batıla yerdım etmek ve göz yummak
19. Hududu ilahiyi ikamede mudahene etmek.
20. Ellerinde bulunan dünya nimetine tamah eden Hakim, Vali, Zengin, Amir ve asi fasıkların evleri ve mekanlarına ve dahi bulundukları yerlere gitmek.
21. Zalimlerin huzurunda durmak el etek öpmek.
22. Günah işleyeceklere yol göstermak.
23. Ahkam-ı Kuran ile hükmetmemek.
24. Zaruret olmadığı halde zalimleri emirlik ve kadılığa getirmek.
25. Zulme sebeb olma ihtimali varken nazıra ve nazırın yaptığı işlere bakmak.
26. Emirlik, kadılık, memurluk veya müftülük için aracılık istemek.
27. Müşriklerle musafaha etmek, Onlarla merhabalaşmak, dostluk izhar etmek ve edecek lafızlar kullanmak, onlardan bir şey ummak.
28. Ahitlerini bozanlarla oturmak.
29. Müşriki bayram ve törenlere katılmak ve tebrikleşmek.
İşte böyle... Mümin kişiye yakışan: tehlikeden uzak durmaktır. Hele şüpheli şeylere yaklaşmamak. Gerisi size kalmış ya kabul ya red...
http://sites.google.com/site/dindensapmalar/Home/islam-da-laiklik-yoktur/tuerkiye-de-laiklik-atatuerk-cueluek-ve-demokrasi/demokratik-calisma-ve-amel-iliskisi/demokratik-yoentem-ile-islam-i-hakim-kilmak-olamaz-mi/secim-sandigina-giden-bir-vatandasin-bu-davranisinin-anlami-nedir/milletvekili-adayi-olmanin-anlami-nedir/demokratik-duezenlerin-iddialari-nelerdir/islam-i-hareket-ve-demokrasi/demokrasi-ve-secimler/demokratik-calismayi-savunanlarin-bazi-gerekceleri/huekuem-koyma-allah-a-muhalif-kanun-koymanin-ve-koydurtmanin-huekmue-nedir/allah-in-ayetlerinin-inkar-ya-da-alay-edildigi-meclislerde-oturulabilir-mi/parlementoyu-hep-dinsizler-mi-ele-gecirsin-adamlarimiz-olmasin-mi/sert-olmayalim-particilere-karsi-yumusak-davranalim/bu-kadar-alim-hoca-var-onlar-bilmiyorlar-mi-bunu/yusuf-a-s-parti-gibi-basa-gecmistir-bizde-onun-gibi-calisiyoruz/hilfu-l---fudul-andlasmasi-oy-vermeye-delil-midir/medine-vesikasi-ve-hudeybiye-anlasmasi-necasi-delil-midir/parti-yoluyla-islam-a-casus-ve-ajanlik-hizmeti-ediyoruz/islam-i-duyarliligi-olan-partiye-destek-ehveni-ser-midir/said-nursi-bile-siyaset-yapmistir-bizde-yapiyoruz/islam-a-goere-dost-ve-duesmanlik-dostlugun-gerekleri/allah-tan-baskasi-icin-yemin-etmek-huekmue-nedir/takiyye-nedir-ne-zaman-olur-sartlari-nedir/meydani-islam-duesmanlarina-mi-birakalim/islam-partisi-olamaz-mi/kuefrue-mesrulastirmak

17 Mart 2009 Salı

İŞSİZLİĞİN İLACI

İslamî Ahlak ve Ahlaksızlığın Sebepleri:

 1. İşsizlik,Ahlaksızlığı doğurur.
 2. Kocası ölen kadına,maaş bağlanmalı.
 3. Kadın,Zenginse maaş bağlanmamalı.
 4. Boşanmış kadına maaş bağlanmamalı.
 5. Çalışan kadınlar işten çıkartılmalıdır.
 6. Kadınlar çalışmak zorunda değildir.
 7. Kadın ev içinde veya ev dışında çalıştırılamaz.
 8. İşden Çıkan kadınların yerine,erkekler işe alınmalıdır.
 9. Erkek ev ve nafaka temin etmek zorundadır.
 10. Kadın evinin ve Erinin kadını olmalıdır.
 11. Kadın bir yere gidecağı zaman,kocasından izin almak mecburiyeti vardır.
 12. Kadın,kocasından izin almadıkça,eve kimseyi alamaz.
 13. Kadın her hususta kocasına itaat etme mecburiyeti yoktur.
 14. Kadının,Yemek yapmak veya ev işinde çalışmak veya ev dışında çalışmak mecburiyeti yoktur.
 15. Çalışmak kadının asli görevi değil,fıtri görevidir.Düzeltmeye çalışırsan kırarsın,kendi haline bırakırsan yararlanırsın.Fıtraten evde çalışma görevi vardır.
 16. Kadın eve nafaka getirmek zorunda değildir.
 17. Erkek kadına minnet ve zulüm yapamaz.
 18. Erkek evini korumak ve kollamak mecburiyetindedir.
 19. Güzel ahlak yaşanmalıdır.
 20. Huzur İslamdadır.
NOT:Bu ilaçların yan tesiri yoktur.Herkes kullanabilir.Ancak ek ilaçlar yazılabilir.
Fakaat bu ilaçlar eczanelerde bulunmuyor.İthalat ve ihracatı yasaktır.Kullanılamaz.
Böylece hastalık yapan mikroplar zemini münasip bulduğundan sıkça üreme yapmaktadırlar.
Böylece toplum hastalanmaktadır.Korkarım yakında komaya girer.
Ne yazıkki yoğun bakım ünitemiz yoktur.Tedavi görmek için Hastahanelere ihtiyacımız vardır.
Hükümet-Millet işbirliği ile hastahaneler yapılmalıdır.
Dinsiz milletler,Dinsiz Devletler uzun süre payidar olamazlar.
Din,Güzel Ahlak Demektir.

Türkiyede,maddi kirizden ziyade,Ahlaksızlık ve işsizlik kırizi vardır.

mehmet selim polat -

İSLAMDA KADININ DEĞERİ

İslâm Dîni, kadına en büyük değeri vermiş ve onun namuslu, temiz, vakarlı, haysiyetli ve şerefli bir tarzda yaşamasını sağlamıştır. İslâm nazarında kadın, şefkat, merhamet, hürmet duyulması ve nezâket gösterilmesi gereken asîl ve nezîh bir varlıktır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, kadınların nârin, nâzik ve kibâr olduklarına işâretle, onların hiç kırılmaması ve incitilmemesi gerektiğini tavsiye etmişlerdir. Bir hadîs-i şerîflerinde:

"... Kadınlar hakkında hayırlı olup nezâketle muâmele etmenize dâir vasiyyetime itâat ediniz! Çünkü onlar eğe kemiğinden yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmı (ortası) dır. Eğer sen onu doğrultmaya uğraşırsan, kırarsın; kendi hâline bırakırsan, daima eğri kalır. O halde kadınlar hakkında hayır öğüdüme dikkat ediniz!" (1) buyurur.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ilk defâ inanan ve O’na en büyük desteği veren Hz. Hatîce (r.anha) vâlidemizdir. Nitekim Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz, Hz. Hatîce (r.anha) vâlidemiz hakkında şöyle buyurur:

"Allâh bana Hatîce’den hayırlı bir kadın vermemiştir. Bütün insanlar beni yalanlarken, O beni tasdîk etmiş; insanlar benden kaçarken, O beni malı ile desteklemiştir. Ve Allâh bana başka hanımlardan değil, O’ndan çocuk ihsân etmiştir." (2)

Kadın, aynı zamanda ilk İslâm şehîdidir. Hz. Ammâr (r.a.)’ın annesi Hz. Sümeyye (r.anha), Mekke’de müslümanlığı ilk kabul edenlerden ve bu yüzden dayanılmaz işkencelere uğrayanlardandı. Kendisine İslâm’dan ayrılması için yapılan her türlü eziyet ve zulme rağmen, hak yoldan dönmedi. Sonunda Sümeyye (r.anha), Ebû Cehl’in süngüsü altında can vermiş ve Allâh yolunda ilk İslâm şehîdi olmak şeref ve mertebesine erişmiştir. (3)
Kur’ân-ı Kerîm’de "en-Nisâ"(Kadınlar) isimli, yüz yetmiş altı âyetlik uzun bir sûre olduğu gibi, ayrıca "Meryem" diye Hz. Îsâ (a.s.)’ın annesine atfedilen doksan sekiz âyetlik müstakil bir sûre daha vardır. Bunlardan başka; "en-Nûr, el-Ahzâb, el-Mümtehine, et-Tahrîm ve et-Talâk" sûreleri de kadınlarla ilgili çeşitli konuları içine almaktadır.

İslâm Dîni’nde kadın, âile ocağında temel eğitimi veren ilk öğretmen ve mükemmel bir eğitimcidir. Çocuğun terbiyesi, yetişmesi, her yönden gelişmesi, daha küçük yaşta iken güzel alışkanlıklar kazanması ve faydalı bilgilerle donatılması husûsunda annenin rolü çok büyüktür. Baba, evin nafakasının temini için ömrünün ekserîsini âilesinden dışarıda geçirmekte, çocuğu ile yeteri kadar meşgul olamamaktadır. Bu durumda, çocuğu asıl yetiştiren ve terbiye eden anne olmaktadır. Nitekim peygamberler, mürşid-i kâmiller, velîler, sultanlar ve daha nice büyük insanlar, hep mümtaz annelerin kucaklarında yetişmişlerdir.

Ahlâk kitaplarımızda; çarşıdan alınan değişik yeni bir şeyi, çocuklara bölüştürürken önce kızlardan başlanarak ikrâm edilmesi tavsiye edilmiş, kız çocukları daha hassas ve nâziktirler, diye düşünülmüştür.

Kız çocuklarının bakımı ve terbiyesi için her türlü fedâkârlıkta bulunan anne ve babaların, büyük fazîlet ve ecir sâhibi olacaklarını Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, şu hadîs-i şerîfleriyle beyân buyurmuşlardır:

"Kim, (iki veya üç) kız çocuğunu erginlik çağına erişinceye kadar besleyip büyütürse, kıyâmet gününde -iki parmağını birleştirerek- onunla şöylece beraber oluruz." (4)

Bu da, yüce dînimizin kadına verdiği üstün değeri gösterir.
__________
Kaynaklar:
(1) Buhârî, Enbiyâ, 1.
(2) İbn-i Hâcer, el-İsâbe, c. IV, s. 275.
(3) İbn-i Hâcer, a.g.e., c. IV, s. 327.
(4) Müslim, c. IV, s. 2028.
http://sites.google.com/site/dindensapmalar/issizligin-ilaci

19 Şubat 2009 Perşembe

Yahudiler En Zalim İnsanlardır

Siyonizm:

İsrail Siyonizm adını,Lübnan ve Lübnan karşısındaki ‘’Sahyon-Siyon’’Dağın’dan Alıyor..

Uydurma Tevrat:

1. "Evet, bütün krallar Yahudi'ye secde kılsınlar. Bütün milletler ona kulluk etsinler." (Tesniye: 72/2)

2. "Mısırlıları Mısırlılar aleyhine teşvik edeceğim. Herkes kardeşiyle, komşusuyla, şehir diğer şehir ile, memleket diğer memleketle muharebe edecektir." (İşaya: 19/2)

3. "Size Rabb'ın kahinleri denecek, size Allah'ınızın hizmetçileri diyecekler. Milletlerin servetlerini yiyeceksiniz ve onların servetine malik olacaksınız." (İşaya:61/5-6)

4. Yahova İsrail'e vazife veriyor:"Sen benim harb topuzum ve harb aletimsin. Seninle, milletler kıracağım ve seninle hükümetler harap edeceğim." (Yeremya: 51/19, 23)

5. "Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır. Yahudilerden gayrısı sadece bir hayvan ve hatta birer domuzdur." (Telmut)

6. "Bir şey çalmayınız. Hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir sadece Yahudilere karşıdır.Diğer milletlerin mal ve canları helaldır.’’(Telmut)

7. "Yahudi olmayan bir kadınla gayr-i meşru münasebetYahudi için günah değildir." (Telmut)

8. "İsrail'in kızı olmayan her kadın hayvandır." (Telmut)

9. ‘’Siz Rabbin oğullarısınız.Cenaze için vücudunuzda yara açmayıp kaşlarınızın arasını almayınız.Zira sen Rabb’a mukaddes bir kavimsin.Ve Rabb yeryüzünde bulunan kavimlerin cümlesinden üstün kendine has kavim olmak üzere seni seçti.’’(Tensiye:41/1).

2 Aralık 2008 Salı

Amerikalı Hıristiyanların Zulmü


İstihbarat Bilgileri Yanlıştı Çok Pişmanım.

ABC röportajında Irak Savaşı'na değinen Bush, başkanlığının en büyük pişmanlığının, Irak'ın devrilen ve idam edilen eski lideri Saddam Hüseyin'in ABD'ye karşı tehdidinin boyutuna ilişkin ''istihbarat başarısızlığı'' olduğunu söyledi.
Bush, ABD Kongresi'nden aldığı destekle, elinde kitle imha silahları bulundurduğu iddia edilen Saddam Hüseyin rejimine karşı Mart 2003'de Irak'a girmişti. Ancak daha sonra, Saddam'ın kitle imha silahları olmadığı ortaya çıktı.
İstihbarat raporları farklı olsaydı ve Saddam'ın elinde kitle imha silahlarının bulunmadığını gösterseydi, yine Irak'ın işgali emrini verip vermeyeceği sorusuna Bush, ''Bu ilginç bir soru. Ne olurdu tahminde bulunamam. Bu konuda spekülasyon yapmak benim için zor'' yanıtını verdi.
Barack Obama'nın başkanlık seçimini kazanmasının, halkın Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemediği gösterdiğini de itiraf eden Bush, ''Bazılarının Barack Obama'ya, benim yüzümden oy verdiğine eminim'' diye konuştu.

18 Kasım 2008 Salı

İslami Konular

Allah'a Karşı Gelmek.doc 25k - 18 Kas 2008 12:46 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
Bir Millete Benzemek.doc 23k - 18 Kas 2008 12:46 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
CENNET UCUZ DEĞİL.doc 27k - 18 Kas 2008 12:41 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
KADIN-1.doc 27k - 18 Kas 2008 12:42 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
KADIN.doc 27k - 18 Kas 2008 12:43 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
KADININ NAMAZI-1.doc 27k - 18 Kas 2008 12:44 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
LANETLENENLER.doc 26k - 18 Kas 2008 12:44 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
NAMAZIN TERKİ-1.doc 26k - 18 Kas 2008 12:45 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
NAMAZIN TERKİ-2.doc 25k - 18 Kas 2008 12:45 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 2 / önceki sürümler)
NUSKA ve NAZAR BONCUĞU.doc 25k - 18 Kas 2008 12:45 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
TAVLA OYUNU.doc 25k - 18 Kas 2008 12:45 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)
lANETLİKLER-2.doc 26k - 18 Kas 2008 12:44 tarihinde mehmet selim polat tarafından (sürüm 1)

Küfrü Meşrulaşltırmaya Çalışmak,Meşru Değildir

Küfrü meşrulaştırmak Ba’tılı iptal mücadelesi ve kafiri “meşru”laştıranlar Bugün parti faaliyetleriyle ortaya serilen görüntü ve özellikl...